Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України

 25.03.2020 № 272

ПОЛОЖЕННЯ
про Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (нова редакція)

https://buvrnd.gov.ua/files/file_1.pdf