Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 9 місяців 2019 року

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 «Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;

спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;

забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17).

Фінансова звітність БУВР нижнього Дніпра складається з:

«Баланс» (форма № 1 дс);

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 9 місяців 2019 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 409531,55 грн, по коду 22130001 – 162,50 грн, по коду 22013002 – 32995,48 грн. Всього – 442689,53 грн.

За 9 місяців 2019 року розглянуто 762 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 673 позитивних.

З початку року надійшло звернень від сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо розгляду Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у кількості 42 шт.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF).

Станом на 01 жовтня 2019 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 32544,6 тис.грн. Із них: капітального ремонту – 9717,9 тис.грн, поточного ремонту – 22501,8 тис.грн, реконструкції 324,9 тис.грн. Земляні роботи виконані у обсязі 79,5 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 64,24 тис.м³, відремонтовано 345 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 317,05 га, відремонтовано 146 гідропостів. Проведено обкошування 3763,6 км дамб каналів.

По Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра працювало 208 насосних станцій, у тому числі 197 насосних станцій зрошення.

За 9 місяців 2019 року було спожито електроенергії 230567,93 тис.кВтгод на суму 611987,78 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 7096,04 тис.кВтгод на суму 20247,81 тис.грн.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за 9 місяців 2019 року було зекономлено 6,9 млн.грн (4,3 млн.кВтгод).

Станом на 01жовтня 2019 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 166,9 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 314,2 тис.га зрошуваних сільгоспугідь, виконано 1728,9 гектарополивів. Кратність поливу склала 5,5 разів. Краплинне зрошення застосовується на площі 44,5 тис.га. Затоплено 6,1 тис.га рису. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортуванням (перекиданням) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 821,8 млн.куб.м води.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними показниками по 2 створах спостережень та виконано 1193 аналізи поверхневих вод, що становить 305,9 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими за 9 місяців 2019 року було перекачано 17,3 млн.м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за 9 місяців 2019 року виділено 405,1 тис.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила – 3188 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 85764,0 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4531 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01 жовтня 2019 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 14,8 тис.м2 нерухомого майна та отримано 300,4 тис.грн надходжень від орендної плати.

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (https://davr.gov.ua/).