Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за І півріччя 2019 року

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 « Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної політики  у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;

спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;

забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»       (зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-  «Баланс» (форма № 1);

-  «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 1 півріччя 2019 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 294152,31 грн, по коду 22130001 – 162,50 грн,  по коду 22013002 – 22601,62 грн. Всього – 316916,43 грн.

 

За  1 півріччя 2019 року розглянуто 735 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 663 позитивних.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

Станом на 01 липня 2019 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 23714 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 7445,6 тис. грн, поточного ремонту – 16049,100 тис. грн, реконструкції  220 тис. грн. Земляні роботи виконані у обсязі 74,4 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 61,26 тис. м³, відремонтовано 314 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 231,55 га, відремонтовано                       123 гідропостів. Проведено обкошування 1697,29 км дамб каналів.

У першому півріччі 2019 року по БУВР нижнього Дніпра працювало 201 насосна станція, в тому числі 197 насосних станцій зрошення.

За цей період було спожито 96830,236 тис.кВт.год. електроенергії на суму 242550,202   тис.грн, у тому числі по загальному  фонду 5238,603  тис.кВт.год на суму 14618,443  тис.грн.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за I півріччя 2019 року було зекономлено 6,2 млн грн                 (4,1 млн кВт год).

Станом на 01 липня 2019 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 100,7 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько     8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 306,7 тис.га зрошуваних сільгоспугідь, або 97% від прогнозованого показника. На зрошені працює 197 насосних станцій, 1079 одиниць дощувальної техніки. За добу поливається близько 15,3 тис.га. Краплинне зрошення застосовується на площі 42,5 тис.га. Затоплено 6,1 тис.га. рису. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених договорів з водогосподарськими організаціями про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 350,5 млн.куб.м. води.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними  показниками по 2 створах спостережень та виконано 922 аналізи поверхневих вод, що становить 357,4 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими  організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом    I півріччя 2019 року було перекачано 7,3 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у І півріччі  2019 року виділено 405,1 тис. грн.

За І півріччя 2019 року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила –  3188 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 85764,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4484 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01 липня 2019 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 14,6 тис. м2 нерухомого майна та отримано 212,33 тис. грн  надходжень від орендної плати.   

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua/)