Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 2019 рік

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 « Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року (зі змінами), завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

 Фінансова звітність БУВР нижнього Дніпра складається з:

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 2019 рік до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 524911,79 грн, по коду 22130001 – 650 грн, по коду 22013002 – 79572,29 грн. Всього – 605134,08 грн.

За 2019 рік розглянуто 871 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 734 позитивних.

З початку року надійшло звернень від сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо розгляду Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у кількості 55 шт.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF).

За 2019 рік на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 57567,9 тис грн. Із них: - капітального ремонту – 18434,4 тис. грн, поточного ремонту – 33512,7 тис. грн, реконструкції 5620,9 тис. грн. Земляні роботи виконані у обсязі 103,4 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 85,02 тис. м³, відремонтовано 350 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 461,87 га, відремонтовано 146 гідропостів. Проведено обкошування 3975,15 км дамб каналів.

 По Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра працювало 209 насосних станцій, у тому числі 195 насосних станцій зрошення.

 За 2019 рік було спожито електроенергії 237801,4тис. кВт год на суму 629626,25 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 9555,9 тис. кВт год на суму 26706,21 тис. грн.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за 2019 рік було зекономлено 15,08 млн грн (6,1 млн кВт год).

За 2019 рік Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 204,2 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 314,2 тис. га зрошуваних сільгоспугідь, виконано 1769 гектарополивів. Кратність поливу склала 5,6 разів. Краплинне зрошення застосовується на площі 44,5 тис. га. Затоплено 6,1 тис. га рису. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 835 млн куб. м води.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними показниками по 2 створах спостережень та виконано за показниками якості вимірювань додаткові проби в кризових надзвичайних ситуаціях 1418 вимірювань, у тому числі 605 вимірювань згідно з Програми державного гідрохімічного моніторингу поверхневих вод.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими за 2019 рік було перекачано 24,24 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за 2019 рік виділено 1999,8 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила – 3185 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 8174555 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4568 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01 січня 2020 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 15,03 тис. м2 нерухомого майна та отримано 407,3 тис. грн надходжень від орендної плати.

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua/)