Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 1 квартал 2019 року

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573.

Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної політики  у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області.

- спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області.

- забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня         2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»       (зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-  «Баланс» (форма № 1дс);

-  «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 1 квартал 2019 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 113458,07 грн, по коду 22013002 – 11398,26 грн. Всього – 124856,33 грн.

За  1 квартал 2019 року розглянуто 400 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 349 позитивних.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

Станом на 01 квітня 2019 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 7336,7 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 834,4 тис. грн, поточного ремонту – 8282,3 тис. грн, реконструкції  220 тис. грн. Земляні роботи виконані у обсязі 58,1 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 47,04 тис. м³, відремонтовано 213 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 136,85 га, відремонтовано 37 гідропоста. Проведено обкошування 19,6 км дамб каналів.

За перший квартал 2019 року згідно з планом-графіком в управліннях водного господарства проведено ремонт 108 насосних станцій, 491 од. насосних агрегатів та 81 од. трансформаторних підстанцій. Всього за ремонтний період підготовлено до поливного періоду 222 насосних станцій, 1009 насосно-силових агрегатів, 204 трансформаторних підстанції. Для безаварійної роботи насосних станцій  проведено просочення електродвигунів в кількості 56 од. Завершено виконання пусконалагоджувальних робіт.

 Згідно укладених договорів та затвердженого графіка, метрологічна служба ЕК «Херсонобленерго» приступила до технічної перевірки пристроїв обліку електричної енергії та подачі напруги на силові трансформатори.

В першому кварталі подано напругу на 136 ТП, проведена прокрутка основного обладнання на 31 насосній стації, заповнено мережу  на 16 насосних станціях та приступили до поливу 7 насосних станцій. Управління водного господарства уклали договори згідно закону України про «Ринок електричної енергії» з «Херсонською обласною  енергопостачальною компанією» про постачання електричної енергії, яка є постачальником універсальних послуг.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за перший квартал 2019 року було зекономлено 5,2 млн грн     (2,1 млн кВт год).

Станом на 1 квітня 2019 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 41,1 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та   смт. Іванівки.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 2 створах спостережень та виконано 453 аналізів поверхневих вод, що становить 338,1 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими  організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом  1 кварталу 2019 року було перекачано 5,4 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у 1 кварталі 2019 року виділено 21,62 тис. грн.

У 1-му квартал 2019 року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила –  3185 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 42399,4 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4438 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01 квітня 2019 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 14,6 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати    84,7 тис. грн.

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua/)