Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 9 місяців 2020 року

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 «Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики  у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 9 місяців 2020 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 428947,04 грн, по коду 22130001 – 919,6 грн, по коду 22013002 – 38257,58 грн. Всього – 468124,22 грн.

За 9 місяців 2020 року розглянуто 649 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них – надано 537 позитивних.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

Станом на 01 жовтня 2020 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 33,045 млн. грн. Із них: капітального ремонту – 7,867 млн. грн, поточного ремонту – 20,724 млн. грн, реконструкції – 4,452 млн. грн. Земляні роботи виконані у обсязі – 71,8 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 49,13 тис. м³, відремонтовано 299 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 286,21 га, відремонтовано 109 гідропостів. Проведено обкошування 3287,37 км дамб каналів.

Станом на 01 жовтня  2020 року по Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра працювало 209 насосних станцій, в тому числі 197 насосних станцій зрошення.

За 9 місяців 2020 року БУВР нижнього Дніпра було спожито 237,44млн.кВт.год. електроенергії на суму 539,34 млн.грн, у тому числі по загальному  фонду 8,63  млн.кВт.год на суму 22,39 млн.грн.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за 9 місяців 2020 року було зекономлено 13,18 млн.грн (5,73 млн.кВт год).

Станом на 01 жовтня 2020 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 167,0 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 314,9 тис.га зрошуваних сільгоспугідь. На зрошені працює 180 насосних станцій, 1350 одиниць дощувальної техніки. За добу поливається біля 18,3 тис.га. Краплинне зрошення застосовується на площі 44,5 тис.га. Затоплено 7,1 тис.га. рису. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 912 млн.куб.м. води.

Відповідно до переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, затвердженого наказом Держводагентства від 24 червня 2020 року №587, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними  показниками по 2 створах спостережень. Згідно з переліком було проведено 378 вимірювань, а кількість додаткових вимірювань стану поверхневих вод становить 972.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими  організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом 9 місяців 2020 року було перекачано 24,9  млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за 9 місяців 2020 року виділено 116,5 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила – 2940 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному та спеціальному фондах склав 205 066 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового   складу з  залученням  коштів спеціального фонду  становить  7749 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua/)