Зміни до Порядку ведення державного обліку водокористування

Відповідно до наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України» з 01.01.2022 вступають в силу зміни в частині форми подачі звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт).

Відповідно до цих змін, подача Звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України (далі-Портал). Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача.

Зауважуємо, що у разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування (далі-Порядок), водокористувач інформує організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5.

Водокористувачі, що мають у своєму складі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що не звітують самостійно, подають Звіти за них.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Також було внесено зміни щодо критеріїв віднесення водокористувачів, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування. Відповідно пункту 1.5 Порядку, звіт подають підприємства, які:

- здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;

- забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;

- забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

- мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);

- мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;

- використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;

- здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;

- віднесені до галузі гідроенергетики;

- користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).       

Термін подання звітності – не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним роком.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

На Порталі, додатково до Звіту, водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (у форматі .pdf):

1. Водокористувачам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

- дозвіл на спеціальне водокористування, якщо такий відсутній у Порталі (пункт 1.15. Порядку);

- результати хімічних аналізів води (протоколи лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний рік) (пункт 1.15 Порядку).

2. Водокористувачам, які передають зворотні (стічні) води іншому водокористувачу необхідно надати протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний рік (пункт 5.15 Порядку).

3. Водокористувачам, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, при поданні Звіту необхідно надати перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення (пункт 1.10 Порядку).

Зауважуємо, що копії електронних Звітів з відміткою про одержання (QR кодом, який формується після прийняття Звіту на Порталі) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями з рентної плати до територіальних органів ДПС.

Для отримання консультацій щодо заповнення звіту можна звернутись за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, або за телефоном (0552) 46 04 38 (Відділ водного менеджменту БУВР нижнього Дніпра).

З відео-інструкцією Ви можете ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/buvr.kherson.ua/videos/207579744850997