Водогосподарська обстановка станом на 31.05.2021

31.05.2021

Всього по області полито171,9 тис.га зрошуваних сільгоспугідь. Виконано 232,0 тис.га гектарополивів. На зрошенні працює 140 насосних станцій, 685 одиниць дощувальної
техніки. Краплинним зрошенням полито13,5 тис.га. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання
послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок близько 94,7 млн.куб.м. води.