Водогосподарська обстановка станом на 29.07.2021 року

29.07.2021

Всього по області полито283,1тис.га зрошуваних сільгоспугідь. Виконано 538,8 тис.га гектарополивів. На зрошенні працює 137 насосних станцій, 741 одиниць дощувальної
техніки. Краплинним зрошенням полито29,5 тис.га. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання
послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок близько 270,8 млн.куб.м. води.