Водогосподарська обстановка станом на 18.05.2021

18.05.2021

Всього по області полито 91,5 тис.га зрошуваних сільгоспугідь. Виконано 99,5 тис.га гектарополивів. На зрошенні працює 169 насосних станцій, 905 одиниць дощувальної
техніки. Краплинним зрошенням полито 7,2 тис.га. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання
послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано
водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок близько 27,5 млн.куб.м. води.