Водогосподарська обстановка станом на 14 листопада 2019 року

14.11.2019

Всього по області полито 314,2 тис. га зрошуваних сільгоспугідь. Виконано 1769,1 тис. га гектарополивів. Кратність поливів склала 5,6. Краплинним зрошенням полито 44,5 тис. га. Затоплено 6,1 тис. га рису. Водозабір аграріями здійснювався відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 834,9 млн.куб.м. води.