Протокол № 1 засідання басейнової ради нижнього Дніпра

               БАСЕЙНОВА РАДА НИЖНЬОГО ДНІПРА

вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, тел.: (0552)  46-04-56, E-mail: b.radandnipro@ukr.net

                                                      

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                         Голова басейнової ради

                                                              нижнього Дніпра

                                                                               ________ Ігор БРАГІНЕЦЬ

                                                              17 серпня 2023 р.

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання басейнової ради нижнього Дніпра

 

17 серпня 2023 року                                                                          м. Херсон

 

Дата проведення засідання басейнової ради нижнього Дніпра: 17.08.2023 р.

Формат проведення засідання басейнової ради нижнього Дніпра: відео-конференція за допомогою сервісу Zoom.

Час проведення засідання басейнової ради нижнього Дніпра: з 11.00 до 11.45.

Присутні:

42 члени басейнової ради (54% від загальної кількості членів)

Головував: голова басейнової ради нижнього Дніпра Ігор Брагінець.

 

Порядок денний:

1.         Розгляд та затвердження плану роботи басейнової ради нижнього Дніпра на 2023 рік.

2.         Розгляд пропозицій до Програми заходів пункту 8 «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати» Плану управління річковим суббасейном Нижнього Дніпра на період 2025-2030 роки.

3.         Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод річкового суббасейну Нижнього Дніпра.

4.         Інші питання.

 

Про затвердження порядку денного засідання басейнової ради нижнього Дніпра та регламенту роботи басейнової ради.

 

СЛУХАЛИ: І. Брагінця – голова басейнової ради нижнього Дніпра, який запропонував затвердити порядок денний та наступний регламент роботи:

  1. час для доповіді – до 10 хв;
  2. час для обговорення – до 5 хв;
  3. час для внесення пропозицій та доповнень – до 3 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 42 голоси

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів

Рішення прийняте 42 голосами, що становить 100% голосів членів басейнової ради нижнього Дніпра, присутніх на засіданні.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити запропонований порядок денний засідання басейнової ради нижнього Дніпра.

2. Затвердити запропонований регламент роботи басейнової ради нижнього Дніпра.

 

1. Розгляд та затвердження плану роботи басейнової ради нижнього Дніпра на 2023 рік.

 

СЛУХАЛИ: А. Пузанова - виконавчий секретарь басейнової ради, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

План роботи басейнової ради нижнього Дніпра на 2023 рік

1. Розгляд та затвердження плану роботи басейнової ради нижнього Дніпра на 2023 рік.

2. Розгляд пропозицій до Програми заходів пункту 8 «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати» Плану управління річковим суббасейном Нижнього Дніпра на період 2025-2030 роки.

3. Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод річкового суббасейну Нижнього Дніпра.

4. Перегляд складу членів басейнової ради нижнього Дніпра та її секретаріату.

5. Розгляд та затвердження плану роботи басейнової ради Нижнього Дніпра на 2024 рік.

6. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 42 голоси

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів

Рішення прийняте 42 голосами, що становить 100% голосів членів басейнової ради нижнього Дніпра, присутніх на засіданні.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи басейнової ради нижнього Дніпра на 2023 рік.

 

2. Розгляд пропозицій до Програми заходів пункту 8 «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати» Плану управління річковим суббасейном Нижнього Дніпра на період 2025-2030 роки.

 

СЛУХАЛИ: А. Пузанов - виконавчий секретарь басейнової ради, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

Суббасейн Нижнього Дніпра другий за розміром суббасейн РРБ Дніпра з площею 82 625 км2, що складає близько 28% від загальної площі РРБ Дніпра, та 13,7 % від загальної площі України. Суббасейн розташований в межах 8 адміністративно-територіальних одиниць України (8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська)

В межах суббасейну Нижнього Дніпра визначено 971 МПВ. Кількість масивів поверхневих вод, що перебуває під ризиком досягнення екологічних цілей – 587, в тому числі точкові джерела – 50, дифузні джерела – 313, гідроморфологічні зміни – 453.

На сьогоднішній день БУВР нижнього Дніпра оброблені пропозиції від водогосподарських організацій, комунальних підприємств, водоканалів тощо до Програми заходів пункту 8, узагальнені та надані експертам Програми EU4Environment Water and Data. Від експертів вже отримано результати аналізу економічної ефективності (АЕЕ) програми заходів для суббасейну Нижнього Дніпра. Аналіз економічної ефективності проведено за 115 заходами.

Кількість заходів всього у ПЗ – 117

з них

забруднення органічними речовинами – 67

забруднення біогенними речовинами – 66

забруднення небезпечними речовинами – 73

гідроморфологічні зміни – 22

зміна клімату – 5

засмічення – 3

біологічне забруднення (інвазійні види) – 2

тощо – 9

Кількість МПВ/МПзВ, які охоплені заходами – 83 (8,5 % від кількості МПВ суббасейну), з них:

точкові джерела – 50

дифузні джерела – 9

гідроморфологічні зміни – 46.

Загальна вартість  - 51 103 млн. грн.

 

ВИСТУПИЛИ:

І. Брагінець голова басейнової ради нижнього Дніпра запропонував розглянути можливість щодо включення до програми заходів проведення після деокупації гідрогеолого-меліоративних робіт з визначення фактичного залягання рівнів ґрунтових вод на предмет їх використання для потреб зрошення та іншого.

С. Трофанчук начальник Сіверсько-Донецького БУВР зазначив на включені заходів, які ще не увійшли до проекту пропозицій, а саме:

- Дослідження впливу військових дій на стан масивів поверхневих вод суббасейну Нижнього Дніпра в межах Донецької області;

- Проведення досліджень з визначення впливу інвазійних видів на стан масивів поверхневих вод суббасейну Нижнього Дніпра в межах Донецької області;

- Проведення інформаційних кампаній та громадських акцій зі збору сміття в суббасейні Нижнього Дніпра в межах Донецької області;

- Обстеження гідротехнічних споруд на водних об’єктах в суббасейні Нижнього Дніпра в межах Донецької області;

- Визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон та заплав малих річок в суббасейні Нижнього Дніпра в межах Донецької області.

В. Пічура завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор Херсонського державного аграрно-економічного університету запропонував використати дистанційне зондування недосяжних територій області для визначення їх стану, як елемент інвентаризації зрошуваних та не зрошуваних земель.

О. Ярошевич експерт Програми EU4Environment Water and Data зауважив, що ПУРБ розробляється з метою досягнення екологічних цілей (доброго екологічного стану/потенціалу) для кожного району річкового басейну, в установлені строки. Зрошення не відноситься до заходів ПУРБ. Ознайомитись з ПУРБ можна на сайті Держводагентства. ПУРБ має чітку структуру, яка затверджена ПКМУ № 336. Якщо у членів басейнової ради є чіткі пропозиції щодо досягнення екологічних цілей (доброго екологічного стану/потенціалу) суббасейну Нижнього Дніпра їх необхідно надати у відповідній формі до БУВР нижнього Дніпра для узагальнення. Що стосується Каховської ГЕС - є лише принципове рішення уряду про відбудову ГЕС та греблі. Жодних технічних характеристик поки немає. Тому станом на сьогодні ми нічого не включаємо до ПЗ. Заходи по Каховській ГЕС можна внести і наступного року і пізніше навіть коли ПУРБ будуть схвалені урядом.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 42 голоси

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів

Рішення прийняте 42 голосами, що становить 100% голосів членів басейнової ради нижнього Дніпра, присутніх на засіданні.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Прийняти до відома пропозиції до Програми заходів пункту 8 Плану управління річковим суббасейном Нижнього Дніпра, та, за наявності, надати свої пропозиції до БУВР нижнього Дніпра.

Термін виконання: до 01.09.2023 року

 

2. Надати пропозиції щодо проведення інвентаризації водних обʼєктів на деокупованих територіях та обсягів фінансування зазначеного заходу, надати свої пропозиції до БУВР нижнього Дніпра.

Термін виконання: до 01.09.2023 року

 

3. Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод річкового суббасейну Нижнього Дніпра.

 

СЛУХАЛИ: С. Афанасьєв - директор Інституту гідробіології НАН України, член-кореспондент НАН України.

 

Сергій Афанасьєв поінформував присутніх про Методику віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затверджену Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року №5.

Отже, для виконання оцінки екологічного стану необхідно виконати дві найважливіші умови - це встановити референційні умови або еталонні значення біологічних показників, фонові значення фізико-хімічних показників і характер природної гідроморфології, а також визначити перелік специфічних басейнових забруднювачів. На основі цього провести класифікацію всіх перерахованих показників на 5 класів якості: відмінний стан, добрий стан, задовільний стан, поганий стан, дуже поганий стан.

Відповідно Водної Рамкової Директиви ЄС, основною умовою при віднесенні масиву поверхневих вод до того чи іншого класу є порівняння з референційними умовами, тобто такими, які могли б існувати за відсутності антропогенного впливу.

Сергій Афанасьєв зауважив, що референційні умови - це значення біологічних показників, характерні для певних типів непорушених людиною МПВ в межах певних екорегіонів;

Встановлюються для кожного типу окремо, а не для країни в цілому чи адміністративної одиниці або басейну;

Встановлюються тільки для біологічних показників.

Референційні умови визначаються наступним чином:

• Вибір непорушених ділянок, які за гідроморфологічними та фізико-хімічними характеристиками могли б відповідати еталонним значенням для певного типу МПВ;

• Моделювання ретроспективи при наявності багаторічних рядів даних;

• Моделювання природних закономірностей змін гідробіологічних параметрів на основі детального вивчення структури біоти;

• Палеореконструкції (для озер)

• комбінація всіх вищевказаних методів;

• можуть бути встановлені згідно висновку експерта, де використання цих методів неможливе.

Далі Сергій Афанасьєв поінформував, що референційні показники встановлюються для кожного типу МПВ

• У суббасейні Нижнього Дніпра визначено МПВ категорій: річки, штучні та істотно змінені МПВ, перехідні води, 47% МПВ цього суббасейну є істотно зміненими через зарегульованість стоку (ставки, водосховища на притоках) та спрямлення русел;

• У суббасейні Нижнього Дніпра найбільша частка (у порівнянні з іншими суббасейнами Дніпра) штучних МПВ - 3,3%. Слід зазначити, що у його межах не виділено жодного МПВ категорії «озера»;

• Всього для Нижнього Дніпра визначено 13 типів річкових масивів поверхневих вод.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 42 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів

Рішення прийняте 42 голосами, що становить 100 % голосів членів басейнової ради нижнього Дніпра, присутніх на засіданні.

 

  •  
  1. Схвалити роботу «Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод річкового суббасейну Нижнього Дніпра» та  використовувати при розробці Плану управління річковим суббасейном Нижнього Дніпра.

 

4. Інші питання.

 

СЛУХАЛИ: А. Пузанов - виконавчий секретар басейнової ради, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

 

Згідно з наказом Держводагентства № 89 від 21.07.2023 «Щодо оновлення персонального складу басейнових рад», Андрій Пузанов нагадав про необхідність оновлення персонального складу, секретаріату та підготовки зборів заінтересованих сторін басейнової ради нижнього Дніпра.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 42 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів

Рішення прийняте 42 голосами, що становить 100 % голосів членів басейнової ради нижнього Дніпра, присутніх на засіданні.

 

  •  

Прийняти до відома та готувати пропозиції щодо оновлення кандидатур до нового складу басейнової ради та її секретаріату

 

 

 

Виконавчий секретар                                                               Андрій ПУЗАНОВ