Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 2018 рік

Зведена інформація

 про діяльність Басейнового управління водних ресурсів

 нижнього Дніпра

за 2018 рік

 

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року  № 573.

Основними завданнями Управління є:

  1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області.
  2. Спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області.
  3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VIскликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

БУВР нижнього Дніпраздійснюєпостійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За   2018рікдо місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 –393340,96 грн,по коду 22130002 – 53486,18грн, по коду 22130001 – 812,5 грн. Всього – 447639,64 грн.

За  2018 рік  розглянуто 1157 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 982 позитивних.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України  від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За 2018 рік  водогосподарськими організаціями  БУВР нижнього Дніпра укладено з аграріями 963 договорів про надання послуг, пов’язаних із транспортуванням (перекиданням) та забором води із використанням водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Станом на     01 січня 2019 року всього по області полито 309,0 тис.га, у т.ч. від державних зрошувальних мереж – 249,8 тис.га. Обсяг водозабору склав 1062 млн м³.

Станом на 01 січня 2019 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 43258,1 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 13563,1 тис. грн, поточного ремонту –            28761,0  тис. грн, реконструкції  934 тис. грн. Земляні роботи виконані у обсязі 99,7 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі              81,99 тис. м³, відремонтовано 357 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 437,35 га, відремонтовано 153 гідропоста. Проведено обкошування 4279,8 км дамб каналів.

За 2018 рік  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 232,1 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

У 2018 році по управлінням водного господарства працювало                195 багатотарифних лічильників електроенергії та  у пільгові години доби було зекономлено - 33059,09 тис. грн. Згідно з розробленими організаційно-технічними заходами за цей період було зекономлено 5,58 млн кВт.год електроенергії на суму 12,77 млн грн.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень та виконано 5392 аналізів поверхневих вод, що становить 159,4 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими  організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом  2018 року було перекачано 24,5 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь  у  2018 році  було виділено  636,03 тис. грн.

За 2018 рік середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3206 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 156 673,7 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4073 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Станом на 01 січня 2019 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 14,6 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати  325,811 тис. грн.

Відповідно до Положення Басейновеуправління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвиткуводного господарства та гідротехнічноїмеліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(https://davr.gov.ua/)