Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за I квартал 2018 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 30 червня 2017 року №83 (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm).

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

 2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь області.

4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі  Херсонського облводресурсів.

5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз  та інших  об’єктів.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою. 

Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» ( зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За І квартал 2018 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 –82099,03 грн., по коду 22130002 – 18858,6 грн., по коду 22130001 – 162,5 грн. Всього - 101120,13 грн.

За І квартал 2018 року розглянуто 347 звернень сектору у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них надано 277 позитивних.

У І кварталі 2018 року сільгосптоваровиробниками складено протоколи-наміри на полив сільськогосподарських культур на площу 307,0 тис.га, проводилася робота по удосконаленню договорів про надання послуг,  пов’язаних з забором води на полив сільськогосподарських культур. Визначені основні показники плану водокористування на 2018 рік.

У І кварталі 2018 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 5058 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 640,5 тис. грн., поточного ремонту – 4393,2  тис. грн., реконструкції  24,3 тис. грн. Земляні роботи виконані в обсязі 44,5 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 35,1 тис. м³, відремонтовано 235  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 134 га, відремонтовано 76 гідропостів. Проведено обкошування 4,5 км дамб каналів.

З початку 2018 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 43,5 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт. Іванівки.

За I квартал 2018 року по управлінням водного господарства працювало 4 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено всього 273,96 тис. грн.. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 2,099 млн.кВт.год електроенергії на суму 4,55 млн. грн.

За І квартал 2018 року у межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, Каховською ГГМП здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 216 аналізів поверхневих вод, що становить 100 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціях, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом першого кварталу 2018 року було перекачано 10,0 млн. м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, в частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за  І квартал 2018 року було виділено 129,13 тис. грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За 1 квартал  2018  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3236 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 38646,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 3981 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Станом на 1 квітня  2018 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 14,7 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати  86,7 тис. грн.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(http://www.scwm.gov.ua/)