Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за 2016 рік

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 30 листопада 2016 р. № 149. (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm)
Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:
1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.
2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь області.
4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповиневих водогосподарських споруд та об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі  Херсонського облводресурсів.
5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз  та інших  об’єктів.
З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до         2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою.  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)
Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:
- «Баланс» (форма № 1);
- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);
- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).
Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За   2016 рІя до місцевого   бюджету  по кодам 22130000, 22130001 та 22130002 надійшло  – 209 815,68  грн.
Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за 2016 рік розглянуто 656 листів для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 644  позитивних висновки.
У поливному сезоні 2016 року всього по Херсонській області полито        295,6 тис.га, виконано 1484,4 тис.гектарополивів. Краплинним зрошенням полито 42,9 тис.га. Забезпечено вирощування рису на площі 7,7 тис.га.
За 2016 рік відповідно до укладених договорів  про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур водокористувачам області подано 777,4 млн.куб.м.
За 2016 рік на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 22060 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 3553 тис. грн., поточного ремонту – 17438  тис. грн., реконструкції  - 1069 тис грн. Земляні роботи виконані в обсязі 117,3 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 89,2 тис. м³, відремонтовано 337  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  504,99 га, відремонтовано 156 гідропостів. Проведено обкошування 4159 км дамб каналів.
З початку 2016 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 216 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.
За 2016 рік по управлінням водного господарства працювало                                  186 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено всього 22,443 тис.грн., в тому числі по держбюджету 2,951 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 4,675 млн.кВт.год електроенергії на суму                 8,23 млн.грн.
Протягом року у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 3938 аналізів поверхневих вод, що становить 105 % від запланованої кількості.
З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота дренажних насосних станцій, якими протягом 2016 року перекачано 30,0 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.
Протягом 2016 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 904,88 тис.грн.
Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)
За 2016  рік середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3319 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 87616,0, тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 2200 грн. Заборгованість з заробітної плати відсутня.
За 2016 рік фахівцями облводресурсів та його підпорядкованих організацій проводились організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та робота», до зазначеного заходу апаратом облводресурсів було проведено виставку малюнків у підшефній школі НВК № 48 м. Херсона, була прийнята участь у проведенні Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Для роз’яснення громадськості положень чинного водного законодавства щодо проведення робіт з покращення екологічного стану басейнів річок була проведена екологічна акція «Чисті береги – чиста річка», присвячена Дню малих річок та водойм, щорічний конкурс «Міжнародний День Дніпра» та Всеукраїнську акцію «До чистих джерел».  Постійно проводиться робота щодо винайдення та відновлення природних джерел та криниць. Всього відновлено 74 джерела та криниці.
За 2016 рік проведено 43 семінарів та нарад  щодо управління водними ресурсами, опубліковано 92 статті в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.
За 2016 рік колективні договори апарату та підпорядкованих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.
Станом на 01 січня  2016 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,40 тис кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати   209,6 тис.грн.
Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику  у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (http://www.scwm.gov.ua/)