Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за 9 місяців 2016 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167. (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm)
Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:
1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.
2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо¬користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.
4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.
5. Проведення    заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.
6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.
7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.
8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.
З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)
Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:
- «Баланс» (форма № 1);
- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);
- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).
Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 9 місяців 2016 року до місцевого   бюджету  по кодам 22130000, 22130001 та 22130002 надійшло  – 144 081,23  грн.
Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за 9 місяців 2016 року розглянуло 594 листів  для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 586  позитивних висновки.
У поливному сезоні 2016 року всього по Херсонській області полито 295,6 тис.га, виконано 1478,4 тис.гектарополивів. Краплинним зрошенням полито 42,9 тис.га. Забезпечено вирощування рису на площі 7,7 тис.га.
За 9 місяців 2016 року відповідно до укладених договорів  про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур водокористувачам області подано 774 млн.куб.м.
За 9 місяців 2016 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 14796,8 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 2320,5 тис. грн., поточного ремонту – 11445,8  тис. грн., реконструкції  - 1030,4 тис грн. Земляні роботи виконані в обсязі 91 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 68 тис. м³, відремонтовано 324  гідротехнічні споруди. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  378,9 га, відремонтовано 151 гідропостів. Проведено обкошування 3754 км дамб каналів.
З початку 2016 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 180,6 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.
За 9 місяців 2016 року по управлінням водного господарства працювало 188 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено всього 22,193 тис.грн., в тому числі по держбюджету 2,860 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 2,902 млн.кВт.год електроенергії на суму 4,72 млн.грн.
За 9 місяців 2016 року у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 3290 аналізи поверхневих вод, що становить 106% від запланованої кількості.
З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 35 дренажних насосних станцій, якими протягом 9 місяців 2016 року перекачано 26,65 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.
Протягом 9 місяців 2016 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 284,5 тис.грн.
Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)
За 9 місяців 2016  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3318 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 64519,4 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 2161грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.
За 9 місяців 2016 року фахівцями облводресурсів та його підвідомчих організацій проводились організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та робота», до зазначеного заходу апаратом облводресурсів було проведено виставку малюнків у підшефній школі НВК № 48 м. Херсона, була прийнята участь у проведенні Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Для роз’яснення громадськості положень чинного водного законодавства щодо проведення робіт з покращення екологічного стану басейнів річок була проведена екологічна акція «Чисті береги – чиста річка», присвячена Дню малих річок та водойм, та щорічний конкурс «Міжнародний День Дніпра»,  постійно проводиться робота щодо винайдення та відновлення природних джерел та криниць. Всього відновлено 73 джерела та криниці.
За 9 місяців 2016 року проведено 26 семінарів та нарад  щодо управління водних ресурсів, опубліковано 64 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.
За 9 місяців 2016 року колективні договори апарату та підвідомчих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.
Станом на 01 жовтня  2016 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,38 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати   162,641  тис.грн.
Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (http://www.scwm.gov.ua/)