Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за 2015 рік

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167. (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm)

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення    заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);

-        «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 2015рік до місцевих бюджетів  по коду 22130000 та 22130002  надійшло  – 52588,17 грн.

Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за 2015 рік розглянуло 729 листа для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 708 позитивних висновки.

Водоресурсний потенціал області та вжиття відповідних управлінських заходів дозволили за 2015 рік:

Забезпечити водою потреби населення та галузей економіки області.

- за даними  статистичної звітності із природних водних об’єктів області було забрано – 1466  млн. куб. м води. Використання свіжої води склало – 1037  млн. куб. м., а саме: на виробничі потреби  32,84 млн. куб. м., на госпитні  потреби – 40,57  млн. м. куб., на сільськогосподарські потреби – 0,219 млн куб. м. , на зрошення – 960,6млн. м. куб.  та інші.  

У січні – лютому поточного року управліннями водного господарства проведена відповідна робота по складанню із користувачами та власниками меліорованих земель протоколів-намірів на полив зрошуваних земель на площу 292,1 тис.га.  Визначені основні загальнообласні  показники водокористування на 2015 рік.

Всього по Херсонському облводресурсів у 2015 році з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами було укладено 938 договорів про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур. Полито 292,2 тис.га зрошуваних сільгоспугідь, виконано 1568,7 тис. гектарополивів. Краплинне зрошення впроваджено на площі 42,1 тис.га, залучено до використання 42,5 тис.га ділянок-”супутників”.

У 2015 році на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 21123,6 тис. грн. Із них: - капітального ремонту –        5440 тис. грн., поточного ремонту – 14413,2 тис. грн., реконструкції  - 1270,3 тис грн. Земляні роботи виконані в обсязі 111 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 90,8 тис. м³, відремонтовано 320  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  645,9 га, відремонтовано 151 гідропост. Проведено обкошування 4008,7 км дамб каналів.

У 2015 році  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 228,2 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За 2015 рік по управлінням водного господарства працювало 189 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 2357 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 4,51 млн.кВт.год електроенергії на суму 6,59 млн.грн.

За 2015 рік у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 4360 аналізів поверхневих вод, що становить 114% від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 40 дренажних насосних станцій, якими за 2015 рік перекачано 30,6 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

Протягом 2015 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 2,6 млн.грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів»(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF).

У 2015  році середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3359 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 76 457 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 2404 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.

У 2015 році облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, проведення Дня довкілля, екологічної акції « Чисті береги – чиста річка». Проведено конкурс « Міжнародний День Дніпра».

За 2015 рік, опубліковано 94 статей в обласній та районних газетах та журналах, проведено  54 нарад та семінарів  з питань роз’яснення положень чинного законодавства щодо поліпшення екологічного стану річок,  раціонального використання та відтворення водних ресурсів  систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.

У 2015 році колективні договори апарату та підвідомчих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.

Станом на 01 січня  2016 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,38 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати   189, 01  тис.грн., що на 5,42 тис.грн. більше за 2014 рік.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(http://www.scwm.gov.ua/)