Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за І півріччя 2015 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167.

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення    заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);

-        «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За перше півріччя 2015 року до місцевих  бюджетів  надійшло  – 28058,37 грн.

Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за перше півріччя  2015 року розглянуло 483 листа для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 478 позитивних висновки.

У січні – лютому поточного року управліннями водного господарства проведена відповідна робота по складанню із користувачами та власниками меліорованих земель протоколів-намірів на полив зрошуваних земель на площу 292,1 тис.га.  Визначені основні загальнообласні  показники водокористування на 2015 рік.

Всього по Херсонському облводресурсівстаном на 01 липня 2015 року з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами було укладено 864 договорів про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур.

За  І півріччя  2015 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 7792,2 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 1732,8 тис. грн., поточного ремонту – 4967,7 тис. грн., реконструкції  -  1091,7 тис.грн. Земляні роботи виконані в обсязі 78,1 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 62,4 тис.м³, відремонтовано 262 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  249 га, відремонтовано 151 гідропости. Проведено обкошування 1809 км дамб каналів.

З початку 2015 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 111,8 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За І півріччя 2015 року по управлінням водного господарства працювало 181 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 6346,7 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 2,545 млн.кВт.год електроенергії на суму 3,53 млн.грн.

За І півріччя 2015 року у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 1809 аналізів поверхневих вод.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 40 дренажних насосних станцій, якими протягом І півріччя 2015 року перекачано 15,75 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

Протягом І півріччя 2015 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 111,474 тис.грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».

За І півріччя 2015  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3382 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 35437,9 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 1746 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.

Протягом 1 півріччя 2015 році облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та сталий розвиток». Апаратом облводресурсів проведено виставки малюнків підшефної спеціалізованої школи № 2 м. Херсона. 25 квітня прийняли активну участь у рамках всеукраїнськї акції «Зробимо Україну чистою!».

За перше півріччя 2015 року проведено 38 семінарів щодо управління водних ресурсів, опубліковано 49 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.

У ІІ кварталі 2015 року колективнідоговори апарату тапідвідомчих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.

Станом на 01 липня 2015 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,78 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати   89,69 тис.грн., що на 26,16 тис.грн. більше за аналогічний період  2014 року.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.