Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за І квартал 2015 року

Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за І квартал 2015 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167.

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами. 

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За перший квартал 2015року до місцевого бюджету надійшло  – 8788,23грн.

Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за І квартал 2015 року розглянуло 173 листа для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 173 позитивних висновки.

У січні – лютому поточного року управліннями водного господарства проведена відповідна робота по складанню із користувачами та власниками меліорованих земель протоколів-намірів на полив зрошуваних земель на площу 292,1 тис.га.  Визначені основні загальнообласні  показники водокористування на 2015 рік.

Всього по Херсонському облводресурсівстаном на 01 квітня 2015 року з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами було укладено 295 договорів про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур.

За І квартал 2015 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 4641 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 714 тис. грн., поточного ремонту - 3142 тис. грн., реконструкції  - 784,7 тис грн. Земляні роботи виконані в обсязі 67,5 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 55,5 тис.м³, відремонтовано 230 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  197 га, відремонтовано 144 гідропости. Проведено обкошування 184 км дамб каналів.

З початку 2015 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 56,7 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За І квартал 2015 року по управлінням водного господарства працювало 6 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 232,9 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 1,907 млн.кВт.год електроенергії на суму 2,6 млн.грн.

За І квартал 2015 року у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 594 аналізи поверхневих вод, що становить 100% від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 40 дренажних насосних станцій, якими протягом І кварталу 2015 року перекачано 7,64 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

Протягом І кварталу 2015 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 38,8 тис.грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».

У І кварталі 2015  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3391 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 17 564,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 1727 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.

У І кварталі 2015 році облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та сталий розвиток». Апаратом облводресурсів проведено виставки малюнків підшефної спеціалізованої школи № 2 м. Херсона.

За перший квартал 2015 року проведено 31 семінарів щодо управління водних ресурсів, опубліковано 24 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.

У І кварталі 2015 року колективнідоговори апарату тапідвідомчих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.

Станом на 01 квітня 2015 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,78 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати 41,49 тис.грн., що на 13,59 тис.грн. більше за аналогічний період 2014 року.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.