Показники державного бюджету на 2013 рік за бюджетними програмами відповідальним виконавцев яких є Херсонське облводресурсів.

У 2013 році робота водогосподарського комплексу області буде спрямовано на реалізацію завдань, визначених Комплексною програмою розвитку водного господарства Херсонської області до 2020 року, затвердженою рішенням обласної ради від 05.04.2012 року № 434, завдання і заходи якої повністю корелюються із Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VІ, яка вступила у дію з 1 січня 2013 року. На реалізацію зазначеної державної програми Державному агентству водних ресурсів України передбачено фінансування 7 бюджетних програм (узагальнюючий код програмної класифікації 2407000), одною з яких є основна бюджетна програма 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».
Метою відповідної бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.
Із загального фонду бюджету на фінансування зазначеної бюджетної програми передбачено виділити 137 439,1 тис. гривень, що на 12,32 відсотків більше ніж передбачалось Державним бюджетом на 2012 рік. За рахунок надання платних послуг передбачено здійснити видатки на загальну суму 152 047,6 тис. гривень, що на 15 947,82 млн. гривень більше, ніж передбачалось Державним бюджетом на 2012 рік.