План заходів Херсонського облводресурсів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 29.03.2013 року №47
 

План заходів Херсонського облводресурсів на 2013 рік
щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, на підприємствах, в підвідомчих облводресурсів організацій 

з/п
Зміст заходів
Термін виконання Виконавці Відповідальний за виконання
1. Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду Постійно
 
Керівники відділів та служб облводресурсів, керівники підвідомчих  облводресурсів організацій 
 
Г.Ємченко 
 
2. Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001 Протягом року
 
Начальники відділів та служб облводресурсів, керівники організацій
 
Г.Ємченко
 
         
3. З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм Протягом року
 
Відділ економіки облводресурсів, відділ бухгалтерського обліку та звітності, начальники підвідомчих облводресурсів організацій 
 

Н.Полієнко В.Авгайтіс  
 

4. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об'єктів та споруд надавати перевагу закупівлямЮ які здійснюються за процедурою відкритих торгів Постійно
 
Начальники відділів та служб облводресурсів, керівники організацій
 
Г.Ємченко
 
5. Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна. Передачу в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах. Начальникам підвідомчих облводресурсів організацій забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету Протягом року Відділ економіки облводресурсів, відділ бухгалтерского обліку та звітності, начальник підвідомчих облводресурсів організацій 
 
Н.Полієнко В.Авгайтіс
 
6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підвідомчих облводресурсів організацій Протягом року
 
Відділ економіки облводресурсів, відділ бухгалтерського обліку та звітності, начальники підвідомчих облводресурсів організацій
 
Н.Полієнко В.Авгайтіс
 
7. З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками облводресурсів та підвідомчих організацій Постійно
 
Начальники відділів та служб облводресурсів, керівники організацій
 
8. Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредитторської заборгованності та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року №1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Постійно
 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівники організацій
 
В.Авгайтіс
 
9. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг Протягом року
 
Начальники відділів та служб облводресурсів, керівники організацій М.Абакумова
10. Забезпечити створення та функціонування робочих місць системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними між адміністраторами та місцевими дозвільними органами До кінця року Відділ використання водних ресурсів
 
Г.Ємченко Н.Абдуленко
 
11. Забезпечити обов'язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо роботи з корупційними проявами та службовими злочинами Не менше ніж 1 раз в півріччя
 
Відділ економіки, юридична служба
 
Г.Ємченко В.Авгайтіс Н.Полієнко М.Абакумова
 
12. Здійснювати контроль щодо розгляду пропозицій і звернень, що надходять до Херсонського облворесурсів через мережу Інтернет та "гарячу лінію" від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань Протягом року
 
Служба діловодства та контролю, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
 
О.Сіпко В.Давиденко
 
13. З метою запобігання створенню умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов'язаним із корупцією, в роботі Херсонського облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці "Запобігання проявам корупції" систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов'язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобіганняслужбовим злочинам Протягом року
 
Служба діловодства та контролю, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
 
О.Сіпко В.Давиденко
14. Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами Квітень
 
Служба діловодства та контролю Г.Ємченко О.Сіпко 
15. Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2013 рік Протягом року
 
Головний ревізор облводресурсів, керівники організацій
 
О.Літвиненко
 
16. Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам. службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення  Постійно
 
Начальники відділів та служб облводресурсів, керівники організацій
 
Г.Ємченко М.Абакумова
 
17. Забезпечити участь працівників підвідомчих облводресурсів організацій у навчальних семінарах на базі ДІУЕВР з питань нового антикорупційного законодавства

Протягом року
 

 

 

Кадрова служба облводресурсів, керівники організацій Н.Чуркіна 
18. У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції Постійно
 
Служба діловодства та контролю, керівники організацій
 
Г.Ємченко О.Сіпко
 
19. Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції Щоквартально до 10 числа
 
Юридична служба
 
М.Абакумова