План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Херсонському облводресурсів на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Начальник Херсонського

облводресурсів

_________________ І.О.Андрієнко

02 січня 2018 року

 

 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції  в Херсонському облводресурсів на 2018 рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечити реалізацію засад державної антикорупційної політики, дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Начальники відділів та служб, керівники підпорядкованих організацій

 

Андрієнко І.О.

Григорова Н.А.

Маленко Н.Л.

2

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Начальники відділів та служб, керівники підпорядкованих організацій

 

Андрієнко І.О.

Григорова Н.А.

Маленко Н.Л.

3

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом року

Начальники відділів та служб, керівники підпорядкованих організацій

Андрієнко І.О.

Безпалова Н.О.

Новиков А.О.

Яценко О.Є.

Пузанов А.О.

Червонящий Л.П.

4

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства стосовно передачі державного майна у користування на умовах оренди

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, керівники підпорядкованих організацій

Андрієнко І.О.

Безпалова Н.О.

 

1

2

3

4

5

5

Закупівлю робіт з будівництва об’єктів та споруд здійснювати шляхом використання електронної системи закупівель  відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

 

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, керівники підпорядкованих організацій

 

Безпалова Н.О.

Бєлая Т.С.

Червонящий Л.П.

Новиков А.О.

 

6

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, керівники підпорядкованих організацій

Безпалова Н.О.

Абакумова М.А.

7

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат  забезпечувати дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками облводресурсів та підпорядкованих облводресурсів організацій.

 Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками облводресурсів та підпорядкованих облводресурсів організацій.

 

 

Протягом року

 

 

Щомісяця

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, керівники підпорядкованих організацій

Безпалова Н.О.

8

 

З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

 

Протягом року

Начальники відділів та служб, керівники підпорядкованих організацій

 

Безпалова Н.О. Абакумова М.А.

 

9

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше   

ніж 1 раз       

в півріччя

Начальник відділу управління персоналом, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

 

Маленко Н.Л. Григорова Н.А.

1

2

3

4

5

10

З метою запобігання виникненню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у роботі облводресурсів та підпорядкованих облводресурсів організацій, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, на веб-сайті облводресурсів у рубриці «Запобігання корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам

Протягом року

 

Відділ контролю, діловодства, взаємодії із засобами масової інформації,

провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Жалдак І.В.

Григорова Н.А.

11

Проаналізувати стан виконання посадовими особами - суб’єктами декларування вимог розділу VIIЗакону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2017 рік та подати відповідну інформацію керівництву облводресурсів

Квітень

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції,

керівники підпорядкованих організацій

Григорова Н.А.

12

Забезпечити тісну співпрацю  з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

Постійно

Начальники відділів та служб, керівники підпорядкованих організацій

Абакумова М.А.

Григорова Н.А.

13

Під час проведення за участю громадських організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які сприяли б формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Начальники відділів та служб,

відділ контролю, діловодства, взаємодії із засобами масової інформації,

керівники підпорядкованих організацій

Андрієнко І.О.

Полієнко Н.О.

Жалдак І.В.

Григорова Н.А.

14

З метою виключення можливих випадків порушення антикорупційного законодавства вживати заходи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів. У разі виникнення конфлікту інтересів повідомляти Держводагентство не пізніше, ніж на наступний робочий день.

Постійно

Начальник відділу управління персоналом, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції,

керівники підпорядкованих організацій

 

Маленко Н.Л. Григорова Н.А.

1

2

3

4

5

15

Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в підпорядкованих облводресурсів організаціях

Щовартально до 10-го числа

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники підпорядкованих організацій

 

 

Григорова Н.А.

16

Систематично направляти Держводагентству звіт про проведену роботу щодо запобігання корупції

 

Щомісячно до   5-го числа

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Григорова Н.А.