ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонського облводресурсів та заходи щодо їх усунення на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Херсонського облводресурсів

____________________ І.О.Андрієнко

02 січня 2018 року

 

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонського облводресурсів 

та заходи щодо їх усунення на 2018 рік

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

 

І. Питання організаційно-управлінської діяльності облводресурсів

1.

Суперечність між положенням різних організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність облводресурсів

Низька

Систематично проводити роботу з перегляду організаційно-розпорядчих документів

Структурні підрозділи спільно з юридичним відділом

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання облводресурсів

Актуалізація організаційно-розпорядчих документів (приведення у відповідність до чинного законодавства)

2.

Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах облводресурсів

Низька

Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Провідний інспектор з питань запобігання  та виявлення корупції, юридичний відділ, відділ управління персоналом

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання облводресурсів

Уникнення корупційних діянь

3.

Наділення посадових  осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень

Середня

Удосконалення організаційно-розпорядчих документів облводресурсів

Структурні підрозділи

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання облводресурсів

Уникнення корупційних діянь

4.

Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті облводресурсів

Низька

Забезпечення дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом облводресурсів від 30.10.2017р. №162

Відділ контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ, структурні підрозділи

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом облводресурсів від 30.10.2017р. №162

5.

Неналежне використання печаток і штампів облводресурсів

Низька

Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів облводресурсів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, відділ контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів облводресурсів

ІІ. Кадрова політика

6.

Недоброчесність посадових осіб облводресурсів при виконанні посадових обов’язків

Низька

Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників облводресурсів

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Недопущення проявів корупції в облводресурсів

 

Організація  навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб облводресурсів

Відділ управління персоналом, структурні підрозділи

Протягом року

Проведення за дорученням начальника службових розслідувань у кожному конкретному випадку недодержання особами положень антикорупційного законодавства

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи

У разі надання відповідного доручення

Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом

Постійно

7.

Неналежне виконання посадовими особами облводресурсів завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями

Низька

Проведення за дорученням начальника  службових розслідувань у разі невиконання або неналежного виконання посадовими особами службових обов’язків

Структурні підрозділи, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

У разі надання відповідного доручення

Не потребує додаткових затрат

Поліпшення якості роботи облводресурсів

8.

Виникнення конфлікту інтересів

Середня

Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Структурні підрозділи

 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Поліпшення якості роботи облводресурсів, уникнення корупційних діянь

Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції»)

Структурні підрозділи, провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб облводресурсів

Відділ управління персоналом, провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

ІІІ. Питання державних закупівель

9.

Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.

Низька

Застосування переговорної процедури закупівлі  відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі»

Голова, секретар та члени тендерного комітету

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання облводресурсів

Досягнення економії бюджетних коштів

ІV. Питання антикорупційного законодавства

10.

Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)

Низька

Подання службовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті НАЗК (розділ VІ Закону) 

Суб’єкти декларування облводресурсів

До 01 квітня 2018 року, постійно у визначених Законом випадках

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції, відділ  управління персоналом

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Якісне відображення даних у декларації

Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції, Держводагентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

Забезпечення реалізації антикорупційної програми Херсонського облводресурсів

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Недопущення проявів корупції в облводресурсів

11

Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства

Низька

Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Провідний інспектор  з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

Голова комісії:Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції                                                        Н.А.Григорова

 

Члени Комісії:

В.о. заступника начальника облводресурсів                                                                                                                     В.В. Водяний

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                             Н.О.Безпалова

 

Начальник відділу енергозбереження, механізації та зв’язку                                                                                         В.С.Садовой

 

Начальник відділу експлуатації водогосподарських систем                                                                                           А.О.Новиков

 

Начальник відділу водних об’єктів                                                                                                                                    Н.Г.Абдуленко

 

Начальник технічного відділу                                                                                                                                            Л.П.Червонящий

 

Начальник відділу водокористування                                                                                                                              О.Є. Яценко

 

Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки                                                                                                        А.О.Пузанов

 

Начальник відділу управління персоналом                                                                                                                     Н.Л.Маленко

 

Начальник юридичного відділу                                                                                                                                         М.А.Абакумова

 

Начальник відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ                                                                                          І.В.Жалдак

 

                Секретар Комісії:

                Провідний документознавець відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ                                                           І.О.Ічетовкіна