ПРОТОКОЛ засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків Херсонського облводресурсів від 27 грудня 2017 року №1

ПРОТОКОЛ

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків Херсонського облводресурсів

№1

 

27 грудня 2017 року                                                                                                  м.Херсон

 

 

Присутні:

Григорова Н.А.– голова Комісії,провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції облводресурсів;

 

Члени Комісії:

Водяний В.В. – в.о. заступника начальника облводресурсів;

Безпалова Н.О.– головний бухгалтероблводресурсів;

Абакумова М.А.– начальникюридичного відділуоблводресурсів;

Маленко Н.Л.– начальник відділу управління персоналом;

Садовой В.С.– начальник відділу енергозбереження, механізації та зв’язку облводресурсів;

Новиков А.О.– начальник відділу експлуатації водогосподарських системоблводресурсів;

Абдуленко Н.Г.– начальник відділу водних об’єктів;

Червонящий Л.П.– начальник технічного відділу;

Яценко О.Є.– начальник відділу водокористування;

Пузанов А.О.– начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;

Жалдак І.В. – начальник відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ.

 

Секретар Комісії:

Ічетовкіна І.О.– провідний документознавець відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ.

 

Порядок  денний:

1.Здійснення  внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності облводресурсів: ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють; оцінка виявлених корупційних ризиків; визначення  заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Доповідачі: Григорова Н.А., Безпалова Н.О., Маленко Н.Л., Жалдак І.В.

 

1. Слухали:

 

  1. Голова Комісії Григорова Н.А. повідомила, що відповідно до Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Херсонського облводресурсів (далі – Комісія), затвердженого наказом облводресурсів від 26 грудня 2017 року №191, Комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища облводресурсів з метою виявлення ризиків  в його організаційно-управлінській діяльності, здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків та здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності облводресурсів, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на нього функцій і завдань, полягає у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведення їх аналізу, а також виявленні чинників корупційного ризику у діяльності/бездіяльності посадових осіб облводресурсів, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

  1. Безпалова Н.О.  та  Жалдак І.В. зазначили про низьку пріоритетність корупційного ризику  в питаннях організаційно-управлінської діяльності та державних закупівель облводресурсів.
  2. Маленко Н.Л. визначила основні корупційні ризики в кадровій політиці облводресурсів.

 

З урахуванням викладених вище доповідей голова Комісії Григорова Н.А. винесла на голосування питання щодо прийняття рішення про підготовку звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облводресурсів.

 

Результати поіменного голосування членів Комісії:

Посада, прізвище, ініціали

Результат голосування

Григорова Н.А.,  провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції,  голова Комісії

«За»

Водяний В.В.  в.о. заступника начальника облводресурсів

«За»

Безпалова Н.О., головний бухгалтер

«За»

Абакумова М.А.,начальник юридичного відділу

«За»

Маленко Н.Л., начальник відділу управління персоналом

«За»

Садовой В.С., начальник відділу енергозбереження, механізації та зв’язку

«За»

Новиков А.О., начальник відділу експлуатації водогосподарських систем

«За»

Абдуленко Н.Г., начальник відділу водних об’єктів

«За»

Червонящий Л.П., начальник технічного відділу

«За»

Яценко О.Є., начальник відділу водокористування

«За»

Пузанов А.О., начальник відділу техногенно-екологічної безпеки

«За»

Жалдак І.В.начальник відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ, секретар Комісії

«За»

Ічетовкіна І.О.– провідний документознавець відділу контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ.

«За»

Щодо питання порядку денного, винесеного на голосування, члени Комісії проголосували одноголосно «за».

 

Вирішили:

1. Голові Комісії Григоровій Н.А. підготувати письмовий звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонського облводресурсів та заходи щодо їх усунення на 2018 рік.

 

 

 

 

Голова Комісії                                                 _____________(Григорова Н.А.)

 Секретар Комісії:                                            _____________ (Ічетовкіна І.О.)