План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Херсонському обласному управлінні водних ресурсів на 2016 рік

                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                   Наказом облводресурсів

                                                                                                                                                   від 23 березня  2016 року № 50

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Херсонському обласному управлінні водних ресурсів на 2016 рік

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1.

     Відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

Андрієнко І.О.

Ємченко Г.В.

Абакумова М.А.

Маленко Н.Л.

 

2.

     Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

Протягом року

 

 

 

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Андрієнко І.О.

Ємченко Г.В.

Абакумова М.А.

Маленко Н.Л.

 

 

3.

     Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

 

 

Протягом року

Начальники відділів та служб, керівники підвідомчих організацій

 

Ємченко Г.В.

Момот С.О.

Яценко О.Є.

Червонящий Л.П.

1

2

3

4

5

4.

Забезпечити звітування на зустрічі з громадськістю облводресурсів про реалізацію заходів з завдань Комплексної програми розвитку водного господарства використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є облводресурсів

 

 

І квартал

Відділ економіки

Ємченко Г.В.

Полієнко Н.О.

Момот С.О.

Яценко О.Є.

Абдуленко Н.Г.

Сіпко О.О.

5.

     Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна.

     Керівникам підвідомчих облводресурсів організацій забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

     Передачу майна в оренду здійснювати в установленому законодавством порядку.

 

Протягом року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівники підвідомчих організацій

 

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

Абакумова М.А.

 

6.

     При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Ємченко Г.В.

Полієнко Н.О.

Абакумова М.А.

Червонящий Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7.

     З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна апарату облводресурсів та підвідомчих облводресурсів організацій

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

Начальники  відділів та служб облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

8.

     З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підвідомчих облводресурсів організацій.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками підвідомчих облводресурсів організацій

Щомісяця

Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

відділ економіки,

керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

Литвиненко О.В.

9.

     З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

Начальники  відділів та служб облводресурсів

Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.,

Абакумова М.А.

Авгайтіс В.М.

Поліенко Н.О.

 

 

10.

     Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

Авгайтіс В.М. Полієнко Н.О.

Абакумова М.А.

Литвиненко О.В.

1

2

3

4

5

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2016 рік в підвідомчих облводресурсів організаціях

 

 

Протягом року

Головний ревізор служби внутрішнього аудиту

Литвиненко О.В.

12.

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше ніж 1 раз в півріччя

Робоча група з питань запобігання корупційним та злочинним проявам.Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Ємченко Г.В.

Пироженко І.А.

Абакумова М.А.

Маленко Н.Л.

13.

     Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до облводресурсів через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємств і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі Херсонської області та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань

 

Протягом року

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації.

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Ємченко Г.В.

Сіпко О.О.

Пироженко І.А.

14.

     З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апараті облводресурсів

 

 

Квітень

 

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Сіпко О.О.

 

15.

     З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу області, роботу щодо запобігання службовим злочинам

 

Протягом року

Начальники відділів та служб облводресурсів,

служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Ємченко Г.В.

Сіпко О.О.

Пироженко І.А.

 

16

Забезпечити неухильне дотримання  вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування облводресурсів про хід здійснення заходів із запобігання корупції

 

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

Пироженко І.А.

17.

 

 

     Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами.

 

Постійно

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Сіпко О.О.

 

18.

     Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Абакумова М.А.

Пироженко І.А.

19.

Забезпечити взаємодію з уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво облводресурсів, Держводагентство про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів,

керівники підвідомчих організацій. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції

Пироженко І.А.

1

2

3

4

5

20.

Під час проведення за участю громадських організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Начальники відділів та служб,

служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації,

керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Сіпко О.О.

Пироженко І.А.

21.

     Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в підвідомчих облводресурсів організаціях

Щоквартально

 до 10 числа

Інспектори з питань запобігання та виявлення корупції та працівники на яких покладено виконання цих обов’язків, юридичний відділ

Керівники підвідомчих організацій

Пироженко І.А.

Абакумова М.А.

 

 

 

В.о. начальника облводресурсів                                                                                                 І.О.Андрієнко