План заходів Херсонського облводресурсів на 2014 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Херсонського облводресурсів
від 08.04.2014 року №74

План заходів

Херсонського облводресурсів на 2014 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

 та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету міністрів України

від 28 листопада 2011 року №1240 (із змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України

від 15 січня 2014 року №19) в підпорядкованих Херсонському облводресурсів організаціях

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1.

     Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001, забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

2.

     Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами президента України та рішеннями Уряду

 

 

Протягом року

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

Чуркіна Н.Л.

1

2

3

4

5

3.

     Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Відділ економіки

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

4.

     Запровадити практику звітування на громадській раді облводресурсів про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є облводресурсів

 

І квартал

Відділ економіки

Ємченко Г.В.

Полієнко Н.О.

Предейн І.А.

5.

     Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна.

     Керівникам підвідомчих облводресурсів організацій забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

     Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

 

Протягом року

Відділ економіки Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Полієнко Н.О.

Авгайтіс В.М.

Литвиненко О.В.

6.

     Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів

Керівники підвідомчих організацій

 

 

Ємченко Г.В.

Полієнко Н.О.

1

2

3

4

5

7.

     З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна апарату облводресурсів та підвідомчих облводресурсів організацій

 

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів

Керівники підвідомчих організацій

 

Авгайтіс В.М. Литвиненко О.В.

8.

     З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підвідомчих облводресурсів організацій.

     Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками підвідомчих облводресурсів організацій

 

 

 

Щотижнево

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ економіки

Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

Литвиненко О.В.

9.

     З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

 

 

 

Протягом року

Начальники  відділів та служб облводресурсів

Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.,

Абакумова М.А.

Авгайтіс В.М.

 

 

1

2

3

4

5

10.

     Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету міністрів України від 9 жовтня 2006 року №1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

 

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ економіки

Керівники підвідомчих організацій

Авгайтіс В.М.

Полієнко Н.О.

Абакумова М.А.

Литвиненко О.В.

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2014 рік в підвідомчих облводресурсів організаціях

 

 

Протягом року

Головний ревізор служби внутрішнього аудиту

Литвиненко О.В.

12.

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

 

 

 

 

Не менше ніж 1 раз в півріччя

Робоча група з питань запобігання корупційним та злочинним проявам

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

1

2

3

4

5

13.

     Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до Кабінету Міністрів України, Держводагентства, облводресурсів через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємств і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі Херсонської області та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань

 

 

 

 

 

Протягом року

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Сіпко О.О.

Давиденко В.В.

14.

     З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апараті облводресурсів

 

 

 

 

 

 

Квітень

2014 року

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Сіпко О.О.

Давиденко В.В.

1

2

3

4

5

15.

     З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу області, роботу щодо запобігання службовим злочинам

 

Протягом року

Начальники відділів та служб облводресурсів

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

Сіпко О.О.

Давиденко В.В.

16.

     Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайті організації необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються та порядку їх отримання

 

Постійно

Начальники відділів та служб облводресурсів

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

 

Сіпко О.О.

Давиденко В.В.

17.

     Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Постійно

Служба діловодства, контролю, взаємодії з засобами масової інформації

 

 

Сіпко О.О.

 

1

2

3

4

5

18.

     Забезпечити організацію своєчасного і об’єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012

 

Під час проведення конкурсів на заміщення посад

Відділ управління персоналом

Чуркіна Н.Л.

19.

     Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

Постійно

Начальники  відділів та служб облводресурсів

Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.

Литвиненко О.В.

20.

     Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в підвідомчих облводресурсів організаціях

Щоквартально

 до 10 числа

Начальники  відділів та служб облводресурсів

 

Керівники підвідомчих організацій

Ємченко Г.В.

Авгайтіс В.М.