ДО ВІДОМА ВОДОКОРИСТУВАЧІВ 2024

10.01.2024

Нагадуємо, що прийом звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2023 триває з 1 січня до 1 лютого 2024 року в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України. З відео-інструкцією Ви можете ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/buvr.kherson.ua/videos/207579744850997

Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт) подається водокористувачем з урахуванням усіх місць водокористування у межах однієї області відповідно до критеріїв, за якими визначаються водокористувачі, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування, що наведено у пункті 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, зареєстрованим у Мін’юсті 03.04.2015 за № 382/26827 (зі змінами) (далі – Порядок).

 Термін подання звітності – не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним роком.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

На Порталі, додатково до Звіту, водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (у форматі .pdf):

1. Водокористувачам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

- дозвіл на спеціальне водокористування, якщо такий відсутній у Порталі (пункт 1.15. Порядку);

- результати хімічних аналізів води (протоколи лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний рік) (пункт 1.15 Порядку).

2. Водокористувачам, які передають зворотні (стічні) води іншому водокористувачу необхідно надати протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний рік (пункт 5.15 Порядку).

3. Водокористувачам, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, при поданні Звіту необхідно надати перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення (пункт 1.10 Порядку).

Відповідно до Порядку подача Звіту здійснюється виключно в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Держводагентства (https://e-services.davr.gov.ua). Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки водокористувача. . За консультацією щодо подання звітності звертатися до фахівця з водних ресурсів Свириденко Юлії Миколаївни за телефоном 0-951-940-098