Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за І квартал 2021 року

 

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 «Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».
Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
- спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.
З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року (зі змінами), завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)
Фінансова звітність БУВР нижнього Дніпра складається з:
- «Баланс» (форма № 1 дс);
- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).
БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За I квартал 2021 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 166323,66 грн, по коду 22013002 – 3938,86 грн. Всього – 170262,52 грн.
За I квартал 2021 року розглянуто 436 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 303 позитивних.
БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».
( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF )

У І кварталі 2021 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 7270,0 тис грн. Із них: - капітального ремонту – 2921,1 тис грн, поточного ремонту – 4348,9 тис грн. Земляні роботи виконані у обсязі 37,1 тис м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 28,94 тис. м³, відремонтовано 248 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 151,16 га, відремонтовано 52 гідропостів.
Проведено обкошування 8,1 км дамб каналів.
За I квартал 2021 року по БУВР нижнього Дніпра було спожито електроенергії 2 769,81 тис.кВт.г на суму 10 083,56 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 2 395,67 тис.кВт.г на суму 9 158,57 тис.грн. За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії було зекономлено 6,6 млн.грн (2,16 млн.кВт.г).
За І квартал 2021 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 42,0 тис м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.
Відповідно до переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 24 червня 2020 року №587, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР нижнього Дніпра здійснює інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними показниками по 2 створах спостережень.
Згідно з переліком було проведено 122 вимірювання, а кількість додаткових вимірювань стану поверхневих вод становить 12 шт.
З метою попередження процесів підтоплення, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом І кварталу 2021 року було перекачано 8,5 млн м 3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.
З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у першому кварталі 2021 року кошти не виділялися.
Станом на 01 квітня 2021 року по БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 12,3 тис. м 2 нерухомого майна та отримано 155,7 тис. грн від орендної плати.
Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення
поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.
(https://davr.gov.ua/)