Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за III квартал 2021 року

 

 

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 «Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики  у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року (зі змінами), завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

     Фінансова звітність БУВР нижнього Дніпра складається з:

-      «Баланс» (форма № 1 дс)https://buvrnd.gov.ua/files/File/zvit.pdf

-      «Звіт про фінансові результати» (форма № 2дс) https://buvrnd.gov.ua/files/File/balans.pdf

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За  9 місяців 2021 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 416732,5 грн, по коду 22013002 – 17792,58 грн. Всього – 434525,08 грн.

За  9 місяців  2021 року розглянуто 896 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 703 позитивних.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За 9 місяців поточного року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 21 148,54 тис грн. Із них: - капітального ремонту – 6 892,9 тис грн, поточного ремонту – 14 208,4 тис грн. Земляні роботи виконані у обсязі 62 тис м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 46,8 тис м³, відремонтовано 277 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 323,29 га, відремонтовано 132 гідропостів. Проведено обкошування 3207,8 км дамб каналів.

  За 9 місяців 2021 року по БУВР нижнього Дніпра було спожито електроенергії 143 120.18 тис.кВт.г на суму 458 982,34 тис.грн, у тому числі по загальному  фонду 8 962,81 тис.кВт.г на суму 34 445,99 тис.грн.

За 9 місяців 2021 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 120,1 тис м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 294,1 тис. га зрошуваних сільгоспугідь. Для поливу сільгоспкультур було задіяно 180 державних насосних станцій зрошення. Краплинне зрошення застосовувалося на площі 40,5 тис. га. Було затоплено 6,5 тис. га. рису. Водозабір аграріями здійснювався відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 574 млн куб. м води.

Згідно з Програмою державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод), затвердженою наказом Міндовкілля від 31.12.2020 № 410 «Про затвердження програм державного моніторингу вод», та наказом Держводагентства від 31.03.2021 № 233 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР нижнього Дніпра здійснює інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними показниками по 2 створах спостережень.

Протягом 9 місяців 2021 року фахівцями лабораторії було проведено                        374 вимірювань, а кількість додаткових вимірювань стану поверхневих вод становить 314 шт.

З метою попередження процесів підтоплення, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом 9 місяців 2021 року було перекачано 28,87 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь протягом 9 місяців 2021 року виділено 213,213 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2021 року по БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 9,02 тис. м2 нерухомого майна та отримано 336,3 тис. грн  від орендної плати.   

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua/)