Зведена інформація про діяльність Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за 1 квартал 2020 року

Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 03 серпня 2018 року № 573 «Про перейменування Херсонського обласного управління водних ресурсів».

Основними завданнями Управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики  у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району річки Дніпро та Херсонської області;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VI скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року (зі змінами), завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Фінансова звітність БУВР нижнього Дніпра складається з:

БУВР нижнього Дніпра здійснює постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За  I квартал 2020 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 – 119735,06 грн, по коду 22130001 – 198,20 грн,  по коду 22013002 – 5903,76 грн. Всього – 125837,02 грн.

За  I квартал  2020 року розглянуто 308 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них – надано 253 позитивних.

З початку року надійшло звернень від сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо розгляду Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у кількості 16 шт.

БУВР нижнього Дніпра надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За І квартал 2020 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 8364,9 тис грн. Із них: капітального ремонту – 886,6 тис грн, поточного ремонту – 7478,2 тис грн. Земляні роботи виконані у обсязі 45,5 тис м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 33,4 тис. м³, відремонтовано 221 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 172,39 га, відремонтовано 43 гідропостів. Проведено обкошування 19,1 км дамб каналів.

За 1 квартал 2020 року по БУВР нижнього Дніпра було спожито електроенергії 2 738,8 тис.кВт.г на суму 7 312,3 тис.грн, у тому числі по загальному  фонду 2 431,1 тис.кВт.г на суму 6 626,15 тис.грн.

За рахунок впровадження організаційно технічних заходів з економії електроенергії за I квартал 2020 року було зекономлено 5,1 млн.грн (2,2 млн.кВт.г).

За І квартал 2020 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 39,2 тис м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

Всього по області полито 876  га зрошуваних сільгоспугідь. Краплинне зрошення застосовується на площі 43 га. Водозабір аграріями здійснюється відповідно до умов укладених з водогосподарськими організаціями договорів про надання послуг, пов’язаних з транспортування (перекидання) та забором води із використання водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Забрано водокористувачами на зрошення відповідно до їх заявок біля 630 тис.куб.м. води.

Відповідно до переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод, затвердженого наказом Держводагентства від 10.01.2020 №21, Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними  показниками по 2 створах спостережень. Згідно з переліком було проведено 126 вимірювань, а кількість додаткових вимірювань стану поверхневих вод становить 61.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими  організаціями БУВР нижнього Дніпра, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом І кварталу 2020 року було перекачано 8,1  млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за І квартал 2020 року виділено 49,15 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила – 3460,50 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 47779,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу з залученням коштів спеціального фонду  становить 6195 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01 квітня 2020 року БУВР нижнього Дніпра передано в оренду 14,8 тис. м2 нерухомого майна та отримано 98,97 тис. грн надходжень від орендної плати.   

Відповідно до Положення Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (https://davr.gov.ua)