Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за 9 місяців 2018 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 30 червня  2017  року № 83 (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm).

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

 2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь області.

4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі  Херсонського облводресурсів.

5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз  та інших  об’єктів.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії VIскликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють із Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 24 січня         2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»          (зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 9 місяців 2018 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 –283725,23 грн,по коду 22130002 – 43615,92 грн, по коду 22130001 – 487,5 грн. Всього – 327828,65 грн.

За 9 місяців 2018 року розглянуто 1039 звернень сектора у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства щодо надання проектів дозволів на спеціальне водокористування, з них - надано 896 позитивних.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до  постанови КМУ від 26 жовтня 2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За 9 місяців 2018 року  водогосподарськими організаціями  облводресурсів укладено з аграріями 963 договорів про надання послуг, пов’язаних із транспортуванням (перекиданням) та забором води із використанням водозабірних споруд для поливу сільськогосподарських культур. Станом на 01 жовтня  2018 року всього по області полито 309,0 тис.га, у т.ч. від державних зрошувальних мереж – 249,8 тис.га. Обсяг водозабору склав 1036,4 млн м³.

Станом на 01 жовтня 2018 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 26973,5 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 7263,2 тис. грн, поточного ремонту – 19643,8  тис. грн, реконструкції  66,5 тис. грн. Земляні роботи виконані у обсязі 74,8 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів у обсязі 53 тис. м³, відремонтовано 346 гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 311,93 га, відремонтовано 152 гідропоста. Проведено обкошування 4035,2 км дамб каналів.

З початку 2018 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 194,2 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За 9 місяців 2018 року по управлінням водного господарства працювало 193 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено всього 30798,528 тис. грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 3,47 млн кВт.год електроенергії на суму 7,8 млн грн.

У межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством, гідрогеолого-меліоративною партією здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень та виконано 4722 аналізів поверхневих вод, що становить 161,9 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом 9 місяців 2018 року було перекачано 20,0 млн м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, у частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за  9 місяців 2018 року було виділено 181,33 тис. грн.

За 9 місяців  2018  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3209 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 116310,1 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 4027 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Станом на 01 жовтня 2018 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 14,6 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати  243,18 тис. грн.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(http://www.davr.gov.ua/)