Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за 9 місяців 2017 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від

30 червня 2017 р. №83 (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm).

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь області.

4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі  Херсонського облводресурсів.

5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз  та інших  об’єктів.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17).

Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» ( зі змінами) фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 –  200 153,49 грн.та по коду 22130002 – 37 177,79 грн.

За 9 місяців 2017 року розглянуто 451 запит щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, з них надано 449 позитивних висновків. З червня 2017 року надано 106 проектів дозволів на спеціальне вокористування.

За 9 місяців 2017 року по області полито 300,4 тис.га. Краплинним зрошенням полито 43,5 тис. га. Затоплено 7,9 тис.га. посівів рису.

Станом на 01 жовтня 2017 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 15 746,5 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 2330,97 тис. грн., поточного ремонту – 13333,0  тис. грн., реконструкції  -   82,61 тис. грн. Земляні роботи виконані в обсязі 84,3 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 64 тис. м³, відремонтовано 316  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 341,12 га, відремонтовано 163 гідропостів. Проведено обкошування 3999,06 км дамб каналів.

З початку 2017 року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 180 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт. Іванівки.

За 9 місяців 2017 року по управлінням водного господарства працювало  177 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено всього 32 618,3 тис. грн., в тому числі по бюджету  2 976,1  тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 2,88 млн.кВт.год електроенергії на суму 5,82 млн. грн.

Протягом 9 місяців 2017 року у межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством України, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 3105 аналізів поверхневих вод, що становить 100 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціях, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом 9 місяців 2017 року було перекачано 18,95 млн. м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

З місцевих бюджетів різних рівнів, в частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за 9 місяців 2017 року було виділено 302,43 тис. грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)

За  9 місяців 2017  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3306 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду склав 98945,8 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 3325 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

З початку 2017 року облводресурсів та його підпорядковані організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Стічні води». Проведено виставку малюнків дітей працівників апарату облводресурсів та дітей підшефної спеціальної школи Херсонського загальноосвітнього НВК № 48 Херсонської міської ради, прийнято участь в щорічній акції «За чисте довкілля»,проведені заходи присвячені Дню Дніпра та екологічна акція до Дня малих річок та водойм «Чисті береги, чиста річка».

Станом на 1 жовтня  2017 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,366 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати 151,9 тис. грн.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(http://www.scwm.gov.ua/)