Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за І квартал 2017 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 30 листопада 2016 р. 149 (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm).
Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:
1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.
2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь області.
4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі  Херсонського облводресурсів.
5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз  та інших  об’єктів.
З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)
Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:
- «Баланс» (форма № 1);
- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс).
Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За перший квартал 2017 року до місцевих бюджетів надійшло по коду 22130000 –     51 574,50 грн. та по коду 22130002 – 12 676,61 грн.
За І квартал 2017 року розглянуто 191 запит щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, з них надано 188 позитивних висновків.
У січні – лютому поточного року управліннями водного господарства проведена відповідна робота по складанню із користувачами та власниками меліорованих земель протоколів-намірів на полив зрошуваних земель на площу 300,2 тис. га. Визначені основні загальнообласні  показники водокористування на 2017 рік.
В І кварталі 2017 року велася робота по вдосконаленню договірної документації  про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур з урахуванням досвіду минулих років.
За І квартал 2017 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 3562,5 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 113,4 тис. грн., поточного ремонту – 3388,35  тис. грн., реконструкції  -  60,79 тис. грн. Земляні роботи виконані в обсязі 54,9 тис. м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 40,2 тис. м³, відремонтовано 235  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 133,8 га, відремонтовано 144 гідропостів. Проведено обкошування 21,1 км дамб каналів.
З початку 2017 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 49,6 тис. м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт. Іванівки.
За І квартал 2017 року по управлінням водного господарства працювало 5 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 235,98 тис. грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 1,908 млн.кВт.год електроенергії на суму 3,85 млн. грн.
Протягом І кварталу 2017 року у межах Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, затвердженої Держводагентством України, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 602 аналізи поверхневих вод, що становить 101,3 % від запланованої кількості.
З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримується робота дренажних насосних станцій, якими протягом І кварталу 2017 року було перекачано 5,2 млн. м3 води, що дозволяє тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.
З метою формування плану виконання природоохоронних заходів на 2017 рік Херсонським облводресурсів погоджені з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області та схвалені обласною державною адміністрацією «Пропозиції щодо формування переліку природоохоронних заходів по Херсонській області на 2017 рік», які надані на розгляд до Держводагентства України.
З місцевих бюджетів різних рівнів, в частині виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь за І квартал 2017 року було виділено 27,12 тис. грн.
Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF)
У І кварталі 2017  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3 330 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 32 742,8 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу – 3 278 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.
У І кварталі 2017 року облводресурсів та його підпорядковані організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Стічні води». Проведено виставку малюнків дітей працівників апарату облводресурсів та дітей Херсонського загальноосвітнього НВК № 48  Херсонської міської ради. 
За перший квартал 2017 року проведено 11 семінарів та нарад з питань раціонального використання та відтворення водних ресурсів, опубліковано 25 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.
У І кварталі 2017 року колективні договори апарату та підпорядкованих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.
Станом на 01 квітня  2017 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,74 тис. м2 нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати  51,20  тис. грн.
Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. (http://www.scwm.gov.ua/).