Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів за І півріччя 2016 року

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167. (http://vodgosp.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm)

Діяльність Херсонського облводресурсів спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення    заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4836-17)

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (додається) складається з:

-        «Баланс» (форма № 1);

-        «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м)(річна);

-        «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

Херсонським облводресурсів здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За першепівріччя2016 року до місцевого   бюджету по коду 22130000 та 22130002 надійшло  – 84044,9  грн.

Херсонським обласним управлінням водних ресурсів за І півріччя 2016 року розглянуто 513 листів  для видачі висновків, щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, з яких 506  позитивних.

У ІІ кварталі 2016 року водогосподарськими організаціями облводресурсів укладено з аграріями 772 договорів про надання про надання послуг, пов’язаних з транспортуванням та подачею води на полив сільськогосподарських культур на площу 198,6 тис.га від державних зрошувальних систем.

Перші поливи в області розпочалися 10 квітня 2016 року. Станом на 01 липня поточного року всього по області полито 243,3 тис.га, виконано 330,0 тис. гектарополивів. Краплинним зрошенням полито 39,3 тис.га. Задіяно у поливі 34,3 тис.га ділянок-”супутників”. Затоплено чеків для вирощування рису на площі 7,7 тис.га. Водогосподарськими організаціями здійснюється безперебійна водоподача на зрошення від державних меліоративних систем  відповідно до заявок сільгосптоваровиробників.

За І півріччя 2016 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 8562 тис. грн. Із них: - капітального ремонту –  672,3 тис. грн., поточного ремонту – 7139,2  тис. грн., реконструкції  - 751,2 тис грн. Земляні роботи виконані в обсязі 78,1 тис.м³, у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 62 тис. м³, відремонтовано 312  гідротехнічних споруд. По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі  245 га, відремонтовано 151 гідропост. Проведено обкошування 1710 км дамб каналів.

З початку 2016 року  Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 108,5 тис.м³ питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За І півріччя 2016 року по управлінням водного господарства працювало183 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 3 363,47 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів за цей період було зекономлено 2,53 млн.кВт.год електроенергії на суму 4,02 млн.грн.

За перше півріччя 2016 року у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 17 створах спостережень, виконано 1926 аналізів поверхневих вод, що становить 106,5 % від запланованої кількості.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалась робота 30 - 40 дренажних насосних станцій, якими з початку року перекачано 19,2 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

Протягом першого півріччя 2016 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено              100,04 тис.грн.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-%D0%BF).

За І півріччя 2016  року середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3306 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 42 085,6 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 2122 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.

У І півріччі 2016 року облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та робота». Апаратом облводресурсів проведено виставки малюнків НВК № 48 м. Херсона, також прийнята участь у  Всеукраїнській екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом!». Відновлено та впорядковано 1 джерело.

За Iпівріччя 2016 року проведено 22семінари з питань раціонального використання та відтворення водних ресурсів, опубліковано 48 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті із зазначених питань.

У І півріччі 2016 року колективні договори апарату та підвідомчих облводресурсів організацій виконані  в повному обсязі.

Станом на 01 липня  2016 року Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,38 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати   107,1  тис.грн.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.(http://www.scwm.gov.ua/)