Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів у 2013 році

Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів у 2013 році

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167.

У 2013 році діяльність Херсонського облводресурсів була спрямована на:

1. Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року № 434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012  № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м);

- «Звіт про рух грошових коштів».

По Херсонській області станом на 01.01.2014 року укладено 25 договорів  на оренду водного об’єкту.

Здійснюється постійний контроль за надходженням коштів до і місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 2013 до місцевого бюджету склали надходження 68150,60  грн.

Згідно зі статтею 51 Водного кодексу України (в редакції Закону України «Про аквакультуру»), що набрав чинності 01.07.2013, змінено існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в користування на умовах оренди. Управлінням розроблені рекомендації щодо механізму надання в оренду на умовах оренди водних об’єктів, відповідно до нових норм законодавства та підписане розпорядження 18.11. 2013 року № 761 « Про організаційні заходи щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів розташованих на території області»

Станом на 01.01.2014 року на обліку зареєстровано 1507 водокористувачів, які повинні звітувати про використання води по формі 2-ТП (водгосп) по Херсонській області. З початку року до бази даних введено 227 нових водокористувачів.

За 2013 рік прозвітував 1301 водокористувач, що на 152 більше періоду 2012 року.

Водоресурсний потенціал області та вжиття відповідних управлінських заходів дозволили за 2013 рік забезпечити водою потреби населення та галузей економіки області. За даними статзвітності за 2013 рік з водних об’єктів області було забрано – 1470,0 млн.куб.м води, що на 78 млн.куб.м більше  показника забору води за аналогічний період  2012 року. За даними статистичної звітності використання води на 2013 рік склало – 1074,0 млн.куб.м. Збільшилось використання води  на виробничі потреби на 4,6 млн.м.куб і склало – 30,53 млн.м.куб. На сільськогосподарські потреби використання води зменшилось на 0,101 млн.куб.м. (1,434 млн. м.куб.). Збільшилось використання води для  зрошення на  45,0 млн.м.куб і склало – 988,6 млн.м.куб.

За спеціальне використання водних ресурсів до бюджету станом на 01.01.2014 рік  по області надійшло 11166,81 тис.грн. з них: до державного 5582,90  тис.грн., до місцевого бюджету 5583,91  тис. грн.

Силами управлінь з 2007 року спільно з органами самоврядування проводиться робота щодо винайдення та відновлення природних джерел та криниць. Всього відновлено 62 джерела та криниць.

У 2013 році в цілому по області полито 291,5 тис.га, виконано 1666 тис. гектарополивів. Кратність поливів склала 5,7 рази. Полито озимих культур на площі 47,3 тис.га, овочевих – 44,0 тис.га, кукурудзи – 29,7 тис.га, сої – 93,6 тис.га. Затоплено посівів рису на площі 7,5 тис.га. Виконано вологозарядкових поливів на площі 20,7 тис.га.

Краплинним зрошенням полито 31,4 тис.га. Збільшенню валового виробництва продукції рослинництва сприяло розширення використання ділянок-«супутників». Їх полито на площі 35,7 тис.га.

За 2013 рік підвідомчими облводресурсів організаціями виконані ремонті роботи на об’єктах міжгосподарської меліоративної мережі на суму  19,28 млн грн., із них капітального – 9,83 млн. грн. та поточного ремонту – 9,34 млн грн.

Земляні роботи виконані в обсязі 149,4 тис. м куб., у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 118,5 тис. м куб.  Обсяги обкошування каналів та вирубки чагарників склали 4077,3 га.

У 2013 році Держводагентством було виділено облводресурсів з державного бюджету 5,25 млн грн. на проведення капітального ремонту насосних станцій, гідротехнічних споруд та трубопроводів міжгосподарської меліоративної мереж.

Виділені кошти були освоєні стовідсотково, що дозволило в повному обсязі виконати роботи на 10 об’єктах, передбачених затвердженим Держводагентством титульним списком.

За 2013 рік Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 442,5 тис.м3 питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та  смт. Іванівка.

Контроль за якістю питної води здійснюється акредитованою лабораторією Іванівського міжрайонного управління водного господарства, а також районною та обласною санепідемстанціями. Графік та місця відбору проб води погоджено з обласною санітарно-епідеміологічною станцією. Якість питної води відповідає державним санітарним вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171-10. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів у 2013 році було заощаджено 4,65 млн.кВт.год електроенергії на суму 4,59 млн.грн, що становить 133% від річного плану. З метою зменшення обсягів коштів, що йдуть на оплату вартості спожитої електроенергії на об’єктах підвідомчих облводресурсів водогосподарських організацій, у 2013 році працювало 203 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки їх ефективному використанню було зекономлено 16 371,18 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1 456,18 тис.грн.

За 2013 рік у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 16 створах спостережень, виконано 3947 аналізів поверхневих вод, що становить 104 % від запланованої кількості - 3800.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 45 дренажних насосних станцій, якими протягом 2013 року перекачано 30,4 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

У 2013 році Держводагентством України з державного бюджету на виконання заходів по захисту від шкідливої дії вод у Херсонській області було виділено 560 тис. грн. на проведення робіт по берегоукріпленню Каховського водосховища в с. Князе-Григорівка Великолепетиського району (замовником на виконання зазначених робіт було визначено ДП «Укрводсервіс»).

Також на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів у 2013 році було виділено 1535,315 тис. грн.

На виконання  п.3 наказу Державного агентства водних ресурсів від 26 лютого 2013 року №28 «Про затвердження Нормативів чисельності працівників водогосподарських організацій Держводагентства України» з 1 червня 2013 року структура та штатний розпис Херсонського обласного управління водних ресурсів приведені у відповідність до зазначених Нормативів. Всіма підвідомчими організаціями проведено детальний аналіз роботи меліоративних об’єктів управлінь, фактичної завантаженості працівників та відповідно до функціональних повноважень була удосконалена структура всіх зрошувальних та дренажних дільниць шляхом утворення експлуатаційних. Завдяки чому була збільшена штатна чисельність робітників (машиністів н/у, оглядачів, ремонтувальників руслових) за рахунок зменшення чисельності спеціалістів у кількості 29 одиниць.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».

Всього по Херсонському облводресурсів з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами було укладено 807 договорів про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур.

У 2013 році середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3470 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 80 101 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 1924 грн. Заборгованість з заробітної плати відсутня.

У 2013 облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Міжнародний рік водного співробітництва». Апаратом  облводресурсів проведено виставки малюнків підшефної спеціалізованої школи № 2 м. Херсона.

Колективи приймали участь у заходах по проведенню  Дня Довкілля.

Облводресурсів та його підвідомчі організації приймали активну участь у відзначенні щорічного конкурсу "Міжнародного Дня Дніпра".Протягом вересня 2013 року по всій території  України  проходили екологічні акції, присвячені Дню малих річок і водойм. Силами працівників управлінь були ліквідовані стихійні сміттєзвалища у прибережних  смугах ставків, річок, прочитані лекції у загальноосвітніх школах, проведено конкурс малюнку та фотовиставки, присвячені Дню малих річок. На протязі 2013 року проходив  просвітницький захід виставка «Водні ресурси Херсонщини»  в районних, сільських (селищних)  школах. Виставка пройшла у 386 школах. Приймалася  активна участь у відзначенні щорічного конкурсу "Міжнародного Дня Дніпра".  Протягом вересня місяця по всій території  України  проходили екологічні акції присвячені Дню малих річок і водойм. Силами працівників управлінь були ліквідовані стихійні сміттєзвалища у прибережних  смугах ставків, річок, прочитані лекції у загальноосвітніх школах, проведено конкурс малюнку та фотовиставки присвяченого Дню малих річок. Приймали участь у 5 Міжнародному екологічному форумі "Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета" та у XIМіжнародному водному форумі «AQUAUKRAINE - 2013».

Проведено 40 семінарів щодо управління водних ресурсів, опубліковано 118 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.

Колективнідоговори апарату тапідвідомчих облводресурсів організаційза  2013рік  виконані  в повному обсязі.

В 2013 році Херсонським облводресурсів передано в оренду 10,86 тис.кв.м нерухомого майна та отримано надходжень від орендної плати 103,62 тис.грн.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.