Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів у 2014 році

Зведена інформація про діяльність Херсонського облводресурсів у 2014 році

Херсонське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом  Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 р. №167.

У 2014 році діяльність Херсонського облводресурсів була спрямована на:

1.Реалізацію у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.     

2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

6. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

7. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

8. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту,  збереження,  утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління рішенням XIV сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434 затверджена Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, завдання і заходи якої повністю корелюють з Загальнодержавною програмою.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

-  «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м);

-  «Звіт про рух грошових коштів».

По Херсонській області станом на 01.01.2015 року укладено 25 договорів  на оренду водних об’єктів.

Здійснюється постійний контроль за надходженням коштів місцевого бюджету за надані в оренду водні об’єкти. За 2014 рік до місцевого бюджету надійшло  – 47059,35 грн.

Облводресурсів надає висновок щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування. За період з 26.04.2014 по 31.12.2014 року облводресурсів розглянуло 395 листів для видачі висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, із них надано 393 позитивних висновки.

Станом на 01.01.2015 року на обліку зареєстровано 1568 водокористувачів, які повинні звітувати про використання води по формі 2-ТП (водгосп) по Херсонській області. З початку року до бази даних введено 87 нових водокористувача.

Водоресурсний потенціал області та вжиття відповідних управлінських заходів дозволили за 12 місяців 2014 року забезпечити водою потреби населення та галузей економіки області. За даними статистичної звітності із природних водних об’єктів області було забрано – 1442  млн. куб. м води, в т.ч. підземної води – 64,83 млн. куб. м. За даними статистичної звітності використання свіжої води склало – 1062  млн. куб. м., а саме: на виробничі потреби 28,07 млн. куб. м., на побутово-питні потреби – 44,74  млн. м. куб., на сільськогосподарські потреби – 1,121 млн куб. м., на зрошення – 984,1 млн м. куб. 

За спеціальне використання водних ресурсів станом на 01.01.2015 рік до бюджету області надійшло 10395тис.грн. з них: до державного 5196,7 тис. грн., до місцевого бюджету 5196,7 тис. грн.

Силами управлінь з 2007 року спільно з органами самоврядування проводиться робота щодо винайдення та відновлення природних джерел та криниць. Всього відновлено 68 джерел та криниць.

 У 2014 році полито 291,8 тис.га, що складає 68% від наявного зрошуваного клину. Виконано 1620,8 тис.гектарополивів. Кратність поливів склала 5,6 разів. Полито озимих культур – 37,1, кукурудзи – 22,1, овочів – 47,3, сої – 101,5 тис га. Затоплено посівів рису на площі 6,9 тис. га. В області активно впроваджується краплинне зрошення площі якого за 2014 рік було збільшено на 5,4 тис.га і вони досягли 36,8 тис.га, що становить біля половину загального державного обсягу.

Збільшенню валового виробництва рослинництва сприяло розширення поливу богарних ділянок-«супутників». Їх полито  38,9 тис.га.

За 2014 рік на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтні роботи на суму 13760 тис. грн. Із них: - капітального ремонту – 3238,7 тис. грн., поточного ремонту - 10517,8 тис. грн.

Земляні роботи виконані в обсязі 121,3 тис. м куб., у тому числі проведено очищення мережі каналів в обсязі 93 тис. м куб, відремонтована 321 гідротехнічна споруда.

По ремонтно-доглядовим роботам виконана вирубка чагарників на площі 430 га, відремонтовано 156 гідропостів. Проведено обкошування 4076 км дамб каналів.

За 2014 рік Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 407,5 тис.м3 питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівки.

За 2014 рік по управлінням водного господарства працювало 182 багатотарифних лічильників електроенергії. Завдяки роботі обладнання у пільгові години доби було зекономлено 18 704,35 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1 620,28 тис.грн. Згідно розроблених організаційно-технічних заходів у 2014 році було зекономлено 4,684  млн.кВт.год електроенергії на суму 5,29 млн.грн, що складає 130 % від плану.

За 2014 рік у межах, затвердженої Держводагентством України, Програми виконання показників державного моніторингу якості поверхневих вод, сектором моніторингу поверхневих вод лабораторії Каховської ГГМЕ здійснювався інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками по 16 створах спостережень, виконано 3802 аналізи поверхневих вод, що становить 101 % від запланованої кількості - 3768.

З метою попередження процесів підтоплення підпорядкованими облводресурсів організаціями, в залежності від гідрометеорологічної ситуації, підтримувалася робота до 40 дренажних насосних станцій, якими протягом 2014 року перекачано 21,98 млн. м3 води, що дозволяло тримати зміни меліоративного стану на постійному контролі.

Протягом 2014 року на виконання природоохоронних заходів, в частині захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, з місцевих бюджетів різних рівнів виділено 1897,588 тис. грн.

З метою забезпечення якісного виконання функціональних повноважень, більш ефективного використання наявних трудових і фінансових ресурсів Херсонського обласного управління водних ресурсів Державне агентство водних ресурсів України наказом від 18.11.2014р. № 128 прийняло рішення про ліквідацію  державної бюджетної неприбуткової організації – Херсонського експлуатаційно-технічного вузла зв’язку.

Херсонське облводресурсів надає платні послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами,що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».

Всього по Херсонському облводресурсів з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами було укладено 910 договорів про надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільгоспкультур.

У 2014 році середньооблікова чисельність штатних працівників по загальному фонду становила – 3442 чол. Фонд оплати праці штатних працівників по загальному фонду складав 77 342,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу - 1873 грн. Заборгованість с заробітної плати відсутня.

У 2014 облводресурсів та його підвідомчі організації проводили  організаційні заходи по підготовці до відзначення Всесвітнього Дня води, який проходив під гаслом «Вода та енергія».Апаратом облводресурсів проведено виставки малюнків підшефної спеціалізованої школи № 2 м. Херсона, приймали участь у 2 Міжнародній науково-практичній конференції  присвяченій дню води.

Колективи приймали участь у заходах по проведенню Дня Довкілля та у заходах  у рамках всеукраїнської акції «Зробимо України чистою».

Облводресурсів та його підвідомчі організації приймали активну участь у відзначенні щорічного конкурсу "Міжнародного Дня Дніпра".  Протягом вересня місяця по всій території  України  проходили екологічні акції, присвячені Дню малих річок і водойм. Силами працівників управлінь були ліквідовані стихійні сміттєзвалища у прибережних  смугах ставків, річок, прочитані лекції у загальноосвітніх школах, проведено конкурс малюнку та фотовиставки, присвячені Дню малих річок.

 Проведено 39семінарів щодо управління водних ресурсів, опубліковано 90 статей в обласній та районних газетах та журналах, систематично оновлюються матеріали на власному Веб-сайті.

Колективнідоговори апарату тапідвідомчих облводресурсів організацій за 2014 рік  виконані  в повному обсязі.

Протягом рокунадавалася допомога щодо матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних Сил України. 

В 2014 році Херсонським облводресурсів передано в оренду 13,86 тис.кв.м нерухомого майна та  отримано надходжень від орендної плати 133,87 тис.грн., що на 30,25 тис.грн. більше, ніж у 2013 році.

Відповідно до Положення Херсонське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.